މޯލްޑިވްސް ފިޝަމަންސް އެޝޯޝިއޭޝަން

ފިޝަމަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ޗެއާމަން މައިޒާން އަހުމަދު މަނިކު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މާސްޓާ ފިޝަމަނުން އުފެއްދުމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެމެރިކާ އަށް ފޮނުވުމަށް ދެ ދިވެހިން ހޮވާފައިވަނީ އެ ޖަމިއްޔާ އިން ލ. ގަމުގައި ހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދި ކުދިން ބަލައިގެން ކަމަށެވެ.